ODBORNÝ/VRCHNÍ REFERENT - odborný pracovník POVEZ II (Most)

Úřad práce České republiky nabízí v Mostě volnou pracovní pozici "ODBORNÝ/VRCHNÍ REFERENT - odborný pracovník POVEZ II". Nástupní mzda je od 19 730 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
ODBORNÝ/VRCHNÍ REFERENT - odborný pracovník POVEZ II
Obor(y):
Administrativa , Obrana a ochrana
Obec:
Most
Mzda:
od 19 730 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky, Krajská pobočka Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště Most
tř. Budovatelů 1989
43401

Další informace o volném místu

ODBORNÝ/VRCHNÍ REFERENT - odborný pracovník POVEZ II v projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)" v Oddělení trhu práce Odboru Kontaktního pracoviště v Mostě Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem, ID 11009735
Místem výkonu služby je Most.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 31. prosince 2022, "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)" s reg. č.:CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. března 2022.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Zajišťuje příjímání žádostí o příspěvek.
Komunikuje se zaměstnavateli a dbá na dohled nad realizací vzdělávacích aktivit.
Připravuje podklady pro zprávy o realizaci projektu, vč. Žádostí o platby a podklady pro ekonomické útvary.
Organizuje odborné semináře pro zaměstnavatele.
Zajišťuje publicitu projektu.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 24. ledna 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště v Mostě, tř. Budovatelů 1989, 434 01 Most, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.mo@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 8i9zpsy.Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/3721-78099813".
Bližší informace na: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-odborny-pracovnik-povez-ii-kop-most-24-01-2022

Kontakt na zaměstnavatele

Úřad práce České republiky, Krajská pobočka Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště Most
Viz. text poznámky k volnému místu


Poslední změna: před 4 měsíci