ODBORNÝ/Á VRCHNÍ REFERENT/KA - PORADCE PRO KLIENTY OZP (Most)

Úřad práce České republiky nabízí v Mostě volnou pracovní pozici "ODBORNÝ/Á VRCHNÍ REFERENT/KA - PORADCE PRO KLIENTY OZP". Nástupní mzda je 21 710 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
ODBORNÝ/Á VRCHNÍ REFERENT/KA - PORADCE PRO KLIENTY OZP
Obor(y):
Administrativa , Obrana a ochrana
Obec:
Most
Mzda:
21 710 – 31 820 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky, Krajská pobočka Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště Most
tř. Budovatelů 1989
43401

Další informace o volném místu

ODBORNÝ/Á VRCHNÍ REFERENT/KA - PORADCE PRO KLIENTY OZP v Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Odboru Kontaktního pracoviště
v Mostě Krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Ústí nad Labem
Název projektu: Podpora zaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
- provádí předvýběr OZP před vstupem do projektu, zajišťuje vstup OZP do projektu,
- provádí účastníka celým projektem,
- provádí individuální posouzení situace a předpokladů účastníka,
- vyplácí doprovodná opatření,
- ve spolupráci se subjekty regionální sítě spolupráce identifikuje ekonomicky neaktivní osoby s pracovním potenciálem (komunikace se zaměstnavateli, zdravotnickými zařízeními, sociálními službami, vzdělávacími zařízeními, NNO, organizacemi zastřešujícími OZP apod.)
- realizuje poradenské činnosti pro OZP (případně i pro osoby, kterým zatím nebyl přiznán tento status OZP),
- vede poradenství v rámci zaměstnávání OZP a pracovní rehabilitace,
- připravuje a zpracovává individuální plán pracovní rehabilitace,
- administruje proces pracovní rehabilitace - od návrhu individuálního plánu pracovní rehabilitace přes realizaci jednotlivých forem - vedení celé spisové agendy případu, včetně zajištění veřejných zakázek (NEN),
- spolupracuje s oddělením trhu práce v souvislosti s komunikací se zaměstnavateli a využíváním nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti,
- účastní se pravidelných kazuistických seminářů,
- vytipovává ve spolupráci se zprostředkovateli vhodné OZP, kterým bude věnována intenzivní poradenská činnost.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 20. března 2023, tj. v této lhůtě
- doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště v Mostě, tř. Budovatelů 1989,
434 01 Most,
- podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
- podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna.mo@uradprace.cz, nebo
- podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID 8i9zpsy.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení č.j. UPCR-2023/24554-78099813".
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Bližší informace na: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-poradce-pro-klienty-ozp-kop-most-20-03-2023

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 týdnem