ODBORNÝ/-NÁ /VRCHNÍ REFERENT/-TKA - PORADCE/-KYNĚ SPECIALISTA/-TKA (Litvínov)

Úřad práce České republiky nabízí v Litvínově volnou pracovní pozici "ODBORNÝ/-NÁ /VRCHNÍ REFERENT/-TKA - PORADCE/-KYNĚ SPECIALISTA/-TKA". Nástupní mzda je 18 230 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
ODBORNÝ/-NÁ /VRCHNÍ REFERENT/-TKA - PORADCE/-KYNĚ SPECIALISTA/-TKA
Obor(y):
Administrativa , Zdravotnictví
Obec:
Litvínov
Mzda:
18 230 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky, Krajská pobočka Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště Litvínov
Ke Střelnici 167
436 01 Litvínov 1

Další informace o volném místu

ODBORNÝ/-NÁ /VRCHNÍ REFERENT/-TKA - PORADCE/-KYNĚ SPECIALISTA/-TKA v Oddělení zprostředkování, evidence a PvN v Litvínově
Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Zajišťování zařazení fyzické osoby do evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání. Poradenství pro zprostředkování zaměstnání. Zajišťování agendy přiznávání, nepřiznávání, zastavení nebo vracení výplaty podpory v oblasti nezaměstnanosti. Vypracování individuálních akčních plánů ke zvýšení možnosti uplatnění na trhu práce včetně jejich aktualizace a vyhodnocení. Spolupráce se zaměstnavateli při vyhledávání a obsazování volných pracovních míst.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 24. května 2019, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna@ul.mpsv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 6sbzpx5. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a "Výběrové řízení pod č.j. UPCR-2019/57116-78099813".
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může účastnit žadatel, který:
1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky,
b) dosáhl věku 18 let,
c) je plně svéprávný,
d) je bezúhonný,
e) dosáhl vzdělání stanovené zákonem pro toto služební místo,
f) má potřebnou zdravotní způsobilost
g) místo vhodné i pro OZP.
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení nebo vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy, př. vysokoškolský diplom). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání, uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.
K žádosti žadatel přiloží:
1. strukturovaný profesní životopis
2. písemné čestné prohlášení o státním občanství
3. písemné čestné prohlášení o svéprávnosti
4. rozsah údajů nutných pro obstarávání výpisu z evidence RT
5. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost
6. písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání
7. písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti.

Kontakt na zaměstnavatele

Viz. text poznámky k volnému místu

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 16.5.2019