Kontakt – Úřad práce Most

Krom kontaktních údajů na Úřad práce Most a jednotlivá pracoviště níže naleznete telefony a emailové adresy zaměstanců úřadu. Nechybí ani odkazy na mapy, kde se Úřad práce Most i jeho zástupná místa nachází.

Úřad práce Most

Adresa:
Kontaktní pracoviště Most
tř. Budovatelů 1989
434 01 Most 1

Telefon: 950 137 111
Fax: 950 137 302
Email: posta@mo.mpsv.cz
Mapa: zobrazit úřad práce na mapě

Kontaktní osoby

Funkce Jméno Kontakt
ředitel kontaktního pracoviště ÚP ČR: Mgr. Veronika Kubalová 950 137 300
veronika.kubalova@uradprace.cz
vedoucí oddělení vnitřní správy, sekretariát: Eva Málková 950 137 345
eva.malkova1@uradprace.cz
vedoucí oddělení zprostředkování: Ing. Lucie Lachmanová 950 137 430
lucie.lachmanova@uradprace.cz
vedoucí oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti: Bc. Dana Trylčová 950 137 439
dana.trylcova@uradprace.cz
vedoucí oddělení trhu práce: Bc. Pavla Kůrková 950 137 374
pavla.kurkova@uradprace.cz
vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání: Mgr. Pavla Zůzová 950 137 306
pavla.zuzova@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště Most

Adresa:
Kontaktní pracoviště Most
tř. Budovatelů 1988
434 01 Most 1

Telefon: 950 137 111
Fax: 950 137 502
Email: posta.nsd.most@mo.mpsv.cz
Mapa: zobrazit úřad práce na mapě

Kontaktní osoby

Funkce Jméno Kontakt
vedoucí oddělení SSP a dávek pěstounské péče: Světlana Machová 950 137 510
svetlana.machova@uradprace.cz